Wykorzystanie cookies
Użyj tej strony, aby wyrazić lub cofnąć zgodę na wykorzystywanie przez nasze strony narzędzi monitorowania i narzędzi analitycznych.
Wykorzystanie cookies
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Niezbędne pliki cookie
Skuteczność strony internetowej i analityka
Disabled
Pliki cookie do celów marketingowych
Disabled
O firmie K2Kids
Witamy w Centrum Rozwoju Intelektualnego, które specjalizuje się w nowoczesnej edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
W 2020 r. Katarzyna i Katrina założyły K2Kids sp. z o.o. Od wielu lat zajmujemy się edukacją na różnych szczeblach. Wypracowałyśmy rozwiązania, które już wielokrotnie sprawdziły się u naszych kursantów. Uczymy dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież oraz dorosłych.

Mamy doświadczenie w pracy zarówno w prywatnych jak i państwowych placówkach. Cały czas kształcimy się i podnosimy nasze kompetencje. Doświadczenie, wiedza i pasja pozwalają nam otwierać nowy wymiar edukacji.

Naszym głównym celem jest zniwelowanie problemów z nauką wśród naszych uczniów oraz poprawa osiągnięć szkolnych - umiejętność liczenia szybciej niż kalkulator lub zapamiętanie wiersza w minutę to jedynie efekt uboczny współpracy z nami.
Z przyjemnością nawiążemy współpracę z Państwem
Zrealizowane projekty